Kontaktujte nás

rannakava.sk - online predaj zrnkovej kávy
Kontaktný formulár
Základný kód overenia


Prevádzkovateľ online predaja zrnkovej kávy
  • Chameleo24, s.r.o., Hrnčiarska 2684/2, 052 01 Spišská Nová Ves
  • IČO: 46941843, DIČ: 2023663059, IČ DPH: SK2023663059
  • Obchodný register Mestského súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 31186/V

Bankové spojenie

  • Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
  • IBAN: SK5383300000002001235724, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
  • Číslo účtu.: 2001235724/8330

Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 KE 1, Odbor metodiky technickej kontroly výrobkov, www.soi.sk, ke@soi.sk

Mapa