Kontakt

Kávujte nás na známych kontaktoch

rannakava.sk - online predaj zrnkovej kávy


Kontaktný formulárPrevádzkovateľ online predaja zrnkovej kávy


  • Chameleo24, s.r.o., Hrnčiarska 2684/2, 052 01 Spišská Nová Ves
  • IČO: 46941843, DIČ: 2023663059, IČ DPH: SK2023663059
  • Zapísaná v OR okr. súdu KE I od 01.01.2013, odd: Sro, v.č. 31186/V

Bankové spojenie


  • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
  • IBAN: SK5711110000006826347024, BIC/SWIFT: UNCRSKBX
  • Číslo účtu.: 6826347024/1111

Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 KE 1, Odbor metodiky technickej kontroly výrobkov, www.soi.sk, ke@soi.sk