1. Spôsob objednávania

Objednávanie tovaru prebieha na internetovom obchode www.rannakava.sk, kde je priamo sprostredkovaný internetový predaj a zmluvným partnerom internetového obchodu je spoločnosť Chameleo24, s.r.o., Hrnčiarska 2684/2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 46941843, DIČ: 2023663059, IČ DPH: SK2023663059 s prevádzkou Zimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves.

Objednávky je možné realizovať nasledovnými spôsobmi:

- využitie internetového obchodu na www.rannakava.sk
    - objednávky prijaté do 11:45 odosielame (pri tovare skladom) v deň objednania, pri prijatí objednávky po 11:45 budú objednávky odoslané nasledujúci pracovný deň
    - objednávky, ktoré majú stav Skladom - externe sú zväčša odosielané do 2-4 pracovných dní od objednania nakoľko sa tovar nachádza na externom sklade, vo výnimočných prípadoch (ak dodávateľ požadovaný tovar nemá v čase objednania skladom) Vás o dátume dodania budeme informovať
    - objednávky, ktoré majú stav Expedujeme do 5-7 dní sú zväčša odosielané do 5-7 pracovných dní od objednania nakoľko sa tovar nachádza na externom sklade, vo výnimočných prípadoch (ak dodávateľ požadovaný tovar nemá v čase objednania skladom) Vás o dátume dodania budeme informovať

- zaslaním e-mailu na moja@rannakava.sk, kde správa musí obsahovať kompletné fakturačné údaje kupujúceho, kód produktu, názov produktu, variant produktu, množstvo produktu, adresu doručenia, spôsob dodania a spôsob platby

2. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať zákazníkovi druh a množstvo tovaru v kúpnej cene platnej v deň objednávky. Objednávky sú vybavované podľa možností hneď príp. v čo najkratšom čase. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie zásielky spôsobené doručovacou službou, alebo zavinené tým, že zákazník neuvedie správnu adresu doručenia. Vo výnimočných prípadoch (napr. ak tovar nie je k dispozícii) si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy. V tomto prípade budete ihneď informovaný s možnosťou alternatívneho riešenia. Záruka 24 mesiacov sa vzťahuje na všetky výrobky.

3. Povinnosti kupujúceho

O odoslaní tovaru je zákazník informovaný e-mailom s dátumom podania a číslom objednávky. Zákazník je povinný svoju zásielku očakávať a riadiť sa pokynmi informačného e-mailu. Zákazník sa zaväzuje objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu pri doručení a v prípade akýchkoľvek nedostatkov na obale ich nahlásiť predávajúcemu. Zákazník sa ďalej zaväzuje uhradiť kúpnu cenu tovaru a služieb. Neprevzatie tovaru a vzniknutie následných nákladov pri spätnom odoslaní predávajúcemu si predávajúci vyhradzuje právo tieto náklady kupujúcemu naúčtovať a ten je povinný tieto náklady predávajúcemu uhradiť. Náklady za opätovné odoslanie alebo storno neprevzatej objednávky je stanovené aktuálnym platným cenníkom dopravy.

4. Ceny tovaru

Všetky ceny tovaru a služieb na internetovom obchode www.rannakava.sk sú uvádzané ako konečné. Objednávka tovaru a služieb spolu s faktúrou je priložená ku každej zásielke ako doklad o predaji a taktiež ako dodací list, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

5. Dodacie podmienky

Objednávky prijaté do 11:45 odosielame (pri tovare skladom) v deň objednania, pri prijatí objednávky po 11:45 budú objednávky odoslané nasledujúci pracovný deň, objednávky, ktoré majú stav Expedujeme do 5-7 dní sú zväčša odosielané do 5-7 pracovných dní od objednania, vo výnimočných prípadoch (ak dodávateľ požadovaný tovar nemá v čase objednania skladom) Vás o dátume dodania budeme informovať

V prípade zvolenia platby prevodom na účet je objednávka expedovaná resp. spracovaná až po pripísaní platby na účet a odosielaná podľa prijatia platby.

Momentálne tovar doručujeme len na Slovensku, v prípade záujmu odoslať tovar do okolitých štátov nás kontaktujte moja@rannakava.sk

Doručenie tovaru:
- doručovacou službou - kuriérom DPD (+4,00 €)
- balík na poštu - Slovenská pošta do 2 kg (+3,20 €)
- osobný odber - po telefonickej dohode Zimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves, tel: +421 908 579 665 (+0,00 €)
- zadarmo nad 100 € - kuriérom (+0,00 €) / spôsob platby na faktúru / online platba kartou / online bankový prevod

Pri prebratí tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovať. Ak zásielka obsahuje chybu pri preberaní, zákazník má právo zásielku neprevziať od doručovateľa.

6. Spôsob platby

Kupujúci pri objednávke tovaru vyberie spôsob platby nasledovne:
- online platba kartou - GoPay (+0,00 €)
- online bankový prevod - GoPay (+0,00 €)
- platba na faktúru – platba prevodom na účet predávajúceho vedeného v Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, IBAN: SK5383300000002001235724, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, (+0,00 €)
- dobierka - hotovosť - okrem značiek kávovarov NIVONA a JURA (+1,20 €)
- dobierka - platba kartou u kuriéra - okrem značiek kávovarov NIVONA a JURA (+2,20 €)
- hotovosť v pokladni - Zimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves (+0 €)
- Benefit plus - poukážka (+0 €)

7. Zrušenie objednávky / odstúpenie od kúpnej zmluvy

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci má právo zrušiť objednávku do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Po záväznom potvrdení objednávky len v tom prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.

Ak kupujúci zruší už expedovanú objednávku, je povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu. Predávajúci si uplatní právo na náhradu škody, ak má objednaný tovar status „na objednávku“. Tento tovar bolo potrebné na želanie zákazníka objednať u dodávateľa, pričom došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní a predávajúcemu zaslať vyplnený dokument „Odstúpenie od zmluvy“. Kupujúci je následne povinný do 14 dní zaslať predávajúcemu zakúpený tovar späť na adresu spoločnosti uvedenú v kontaktoch. Predávajúci vráti kupujúcemu do 14 dní peniaze zvoleným spôsobom.

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybná adresa, kontakty, atď.)
- tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, prípadne sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru u dodávateľa

V prípade, že vznikne takáto situácia, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci už realizoval úhradu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená naspäť na jeho účet v lehote do 14 dní.

8. Záruka, reklamácie

Na všetky naše produkty poskytujeme záruku 24 mesiacov odo dňa ich kúpy. Záruka sa vzťahuje len na chyby a nedostatky produktu, ktoré vznikli počas jeho výroby alebo dodania. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, ak k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, používaním v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR a jeho novelizácii. Ak chcete doručený tovar reklamovať, prosím, vopred nás kontaktujte mailom alebo telefonicky a pošlite poškodený tovar späť doporučenou zásielkou na adresu spoločnosti uvedenú v kontaktoch. K zásielke priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám zaslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa (v prípade platby na dobierku), ak ste ho dostali. Po prijatí tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať a reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus, prípadne za iný v rovnakej hodnote, alebo Vám vrátime peniaze. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní. Poštovné na reklamovaný, vrátený tovar nevraciame.

9. Ochrana osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode. Táto spotrebiteľská zmluva je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Ak kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.

- Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.
- Predávajúci spracúva bežné osobné údaje kupujúceho.
- Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.
- Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení, alebo inou formu (e-mailom, písomne).
- Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom) a spoločnosti, ktorá spracúva účtovné doklady .
- Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú.
- Predávajúci môže poskytnúť osobné údaje zákazníka (v rozsahu: e-mailová adresa) spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., výlučne pre účely programu „Overené zákazníkmi“, pre získanie spätnej väzby od kupujúceho v súvislosti s uskutočneným nákupom v e-shope predávajúceho.
- Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) aj bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailová adresa kupujúceho. Ak kupujúci nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely, svoj nesúhlas môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v e-mailovej správe. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú zverejnené.
- Osobné údaje môžu byť prenášané do tretích krajín s cieľom doručenia marketingových informácií – takouto krajinou sú Spojené štáty americké, ktorá zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.
- Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú v e-shope predávajúceho. Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
- Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€.
- Kupujúci môže od predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú kupujúceho. Kupujúci môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Kupujúci môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.
- Spracúvanie osobných údajov kupujúce je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak bude kupujúci žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.
- Kupujúci má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov.
- Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Kupujúci má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
- Kupujúci má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu predávajúceho.
- Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
- Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (t.j. registrácia v e-shope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o tovare a službách predávajúceho).
- S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

10. Osobitné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že si pred vyplnením a záväzným potvrdením objednávky prečítal všeobecné obchodné podmienky a odoslaním objednávky vyjadruje svoje oboznámenie so všeobecnými obchodnými podmienkami.

Spišská Nová Ves, 11.09.2022